Mikrobiell påväxt och fukt

Fukt och mikrobiell påväxt är ett ständigt problem i vårt samhälle, vi på avfuktningsgruppen kan hjälpa dig att bli av med fukt och mikrobiell påväxt på ett enkelt och smidigt sätt, vi sanerar och avfuktar din krypgrund eller vind och ger ditt hus livslängden tillbaks. Samtidigt är även fukt och mikrobiell påväxt ett hälsoproblem, man kan bli allvarligt sjuk av att leva i en sådan miljö. Det tär på lungor och luftvägar att ständigt behöva andas in sporer och annat från mikrobiell påväxt.

Hälsofara

Mögel i byggnader är hälsofarligt vilket visats i till exempel Värmlandsstudien, en doktorsavhandling av Linda Hägerhed Engman. Studien baseras på 400 värmländska familjer, bland dem deltog 198 barn med minst två olika astmatiska eller allergiska symtom och 202 friska barn. Den visade på ett tydligt samband mellan dålig luft och ohälsa, bland annat korrelerade förekomsten av astma och allergier väl med förekomsten av mögeldoft och desto starkare mögeldoft desto större ohälsa. Forskningen har idag inte svar på vad hos möglet som är skadligt, men det är troligt att såväl sporer som mykotoxiner bidrar till ohälsan. Norsk forskning har uppmärksammat förekomst av mögelmycel i lungorna hos lantbrukare som är mer utsatta för mögel än de flesta.

Avfuktningsgruppen utför bland annat:

Mögelsanering på:
vindar, kallvindar, kattvindar, krypgrunder, torpgrunder, källare och garage mm.
Vi Luktsanerar.
Vi installerar:
sorptionsavfuktare så som Munters och
avfuktare så som Trygghetsvakten.
Vi gör håltagningar och ventilation.
Vi marktäcker.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för en offert

Du hittar oss i Stockholm

Vi utgår från Värmdö.

Ring oss idag

Stockholms Avfuktningsgrupp AB
http://avfuktningsgruppen.se/
kontakt@avfuktningsgruppen.se
0707 450 100
Mon - Fre, 08:00-16:00