?>

Vad är mikrobiell påväxt?

I besiktningsprotokollen står det ofta att det finns ”mikrobiell påväxt”. Vad som avses är att det förekommer någon form av mikrob/mikroorganismer i byggnadsmaterialet i utrymmet i fråga.

I gruppen mikrober/mikroorganismer ingår; bakterier, olika typer av mögelsvampar röta, alger och andra mycket små organismer, Ibland räknas även virus till mikroorganismer. Mikroorganismer är så små att vi inte kan se dem, utom i mikroskop. Dock kan man se att ett utrymme är utsatt för mikrobiell påväxt och alltså påverkats av en mycket stor mängd mikroorganismer, exempelvis mögel.

Om mikrobiell påväxt finns i ett hus, exempelvis på vinden eller i krypgrunden innebär det alltså att man kan se att något växer där, eller i vissa fall att man känner en mikrobiell lukt, som hänvisar till en påväxt.

Varifrån kommer mikroorganismerna?

Enkelt förklarat så finns mikroorganismer överallt; luften innehåller alltid mikroorganismer och mögelsporer. Men det är förutsättningarna i huset som avgör om de får fäste och börjar växa till i huset. Generellt vill mikroorganismerna ha en tillräckligt hög temperatur, tillgång till näring och fukt för att växa. Exakt vad som krävs skiljer mellan olika typer av mikroorganismer.

Vanligtvis är de flesta förutsättningarna uppfyllda i huset med undantag för luftfuktighet. Det är därför det är så viktigt att hålla borta fukt från huset, eftersom tillräckligt med fukt (över 70% ) under en längre period kan ge mikrobiella angrepp.

Är det farligt?

-Ja, det kan det vara men en del arter är värre än andra. Vissa rötsvampar är extremt hälsovådliga med mycket starka mykotoxiner, andra är aggressiva i tillväxt och äter upp ett hus på några år. Blånadssvamp är med dagens kunskap inte bland de farligare för människan och den förstör inte huset; vad gäller mögel finns det farliga och relativt ofarliga sorter. Olika substrat som svampen växer på leder också till olika gifthalter. En mögelsort som är harmlös när den växer på ost kan vara farlig när den växer på trä, som exempel.

Förekomsten av mikrobiell påväxt indikerar att det är för fuktigt – någon form av avfuktning eller ombyggnad är tillrådlig. Bjuder du på ett hus där det förekommer mikrobiell påväxt så bör du kräva både sanering och en aktiv åtgärd av säljaren.

Mikrobiell skrivs ibland också microbiell.

Mikrobiell påväxt betyder att det växer organismer som man inte ser. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar över hela väggen.

Mögel trivs där det är fuktigt, som till exempel i oisolerade källare, vindar, kallvindar, kattvindar, garage, förråd, krypgrund, torpargrund, och badrum.

Vad ska man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt och spridningen av mögel?

Först och främst är det bra att lokalisera problemet tex. veta var de trivs, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt.

Man måste då se till att lösa problemet, kontakta då gärna en avfuktningsfirma tex Avfuktningsgruppen.se

Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, illa. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch.

Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på olika sätt; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxt?

Det mest effektiva är att låta en saneringsfirma låta sanera området och därefter installera en avfuktare, helst en sorptionsavfuktare beroende på vart det mögelangripna området är.

Corventa, Munthers och Trygghetsvaktens DH4 är några olika alternativ på avfuktare.

Varför ska man ha en avfuktare?

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig.

En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt därför är det bra att installera en avfuktare som kontrollerar luftfuktigheten automatiskt så att inte fuktproblemen uppstår igen.

Man kan se det som en billig försäkring att ha en avfuktare.

Även om man inte har mikrobiell påväxt är det en god ide att installera en avfuktare då det skyddar huset mot fukt som i sin tur leder till mögel.