?>
Åtgärder vid mikrobiell påväxt:
Att mögelsanera innebär inte bara att ta bort möglet utan också att ta bort Orsaken till att möglet ens finns där från början, så att inte möglet kommer tillbaka.
Är du orolig om du har mögel i din bostad eller Vet du att du har det? Känner du att det luktar konstigt eller kan du tom se mögelpåväxt? - Ring Avfuktningsgruppen 0707450100 så kommer vi ut och tittar på problemet -Kostnadsfritt, och du får därefter en offert av oss.
När du ringer oss bokar vi in en tid med dig där vi kommer ut och kontrollerar problemet. 
Vi kontrollerar tex Hur utbrett möglet är och vilka mer skador som ev. uppkommit förutom möglet. 
Vi går igenom ventilationen – så att den fungerar korrekt.
Vi förklarar vad som behöver åtgärdas innan en ev. Sanering. Tex marktäckning och borttagning av organiskt material.
Vi sanerar och installerar oftast en av avfuktare.
Sanering:
När vi har hittat orsaken till möglet så är det dags att ta bort mögelskadorna, Vi använder oss av AMP-91 som är en mycket kraftfull saneringsvätska.
AMP-91 dödar all mikrobiell påväxt, så som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger och det tar även bort jordbakterier och virus. 
Vätskan går ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.
Behandlat trä ser ut som nytt igen.
Efter ca ett dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt. 
När den mikrobiella påväxten har sanerats, gör man ofta en marktäckning för att skydda mot fukt från marken och så måste man även ändra förutsättningarna så angrepp inte uppstår igen. 
Vanligtvis gör man detta genom att installera en avfuktare.
Avfuktare:
En avfuktares ”jobb” är att låta vattenångan ledas ut genom en ventil ut från vinden medan torrluften från avfuktaren ska ledas tillbaka till vinden, med fördel så långt från vindsavfuktaren det går. 
Det finns olika avfuktare och vi på Avfuktningsgruppen använder oss av Trygghetsvakten och Munters maskiner.
Vi hjälper dig att välja rätt avfuktare.
Eftersom temperaturen uppe på vinden ofta faller under nollan på vintern behöver man en avfuktare som klarar av det kalla och fuktiga klimatet.
Sorptionsavfuktare och krypgrundsavfuktare klarar båda av avfuktning i kallare utrymmen.
Krypgrundsavfuktning
Att göra en krypgrundsbesiktning är att rekommendera för att säkerställa att du vidtar rätt åtgärd för din krypgrund.
I de flesta fall är en krypgrundsavfuktare en bra lösning för att komma till rätta med fuktproblem i krypgrunden. 
Eftersom varje krypgrund har olika förutsättningar är det viktigt att välja en avfuktare som passar just din krypgrundsutformning och storlek för att få en så energieffektiv lösning som möjligt.
Att tänka på inför installation av avfuktare:
  • Energiförbrukning – ta reda på avfuktarens effektivitet.
  • Ljudnivå – välj en tystgående modell där varvtal regleras av aktuell fuktnivå.
  • Garanti – vad ryms inom garantin och hur länge?
  • Underhåll och kontroll – anlita en leverantör som erbjuder serviceavtal.
När man ska installera en avfuktare så gäller det att göra rätt man installerar avfuktaren, resultatet och energiförbrukningen kan annars påverkas negativt.
Ibland krävs byggnadstekniska åtgärder och är ofta en del i den totala installationen. Det kan handla om att täta grunden, rensa grunden från organiskt material, täcka mark med avdunstningsskydd och stänga ventiler. 
Det är viktigt att avfuktaren och rörsystemet placeras så  att hela krypgrunden avfuktas
Förebyggande åtgärder -Så upptäcker du ev. skador:
Kontrollera ditt hus då och då för att i tid upptäcka ev skador för att motverka mikrobiell påväxt.
Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar eller om träet har mögelpåväxt. 
Om det finns vattenläckage från utsidan kan det snabbt utveckla skador. 
För att minska fuktbelastningen på huset finns vissa saker man kan tänka på:
Det är viktigt att avleda regnvatten från huset, att inte plantera växter intill huset, och se till att marken lutar från huset så att vatten inte kan samlas mot sockeln. 
Hus som ligger högt ovan mark är att rekommendera framför hus som är lågt placerade då man lättare kan få problem med fukt.
Om fukten beror på läckage eller dålig dränering, ska naturligtvis detta åtgärdas.
Täta läckage. Så som vindluckan, fönster och tak.
Rör som går genom vinden och taket ska vara täta och isolerade.
Rör ska inte slutar på vinden. Då släpper de ut fukt som sannolikt kommer att ge skador.
Se till att isolering en ser bra ut. Om du ser missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.
Takbeklädnaden ska vara hel.
Se till at det är tätt runt skorstenen.
Golvet ska inte vara fuktigt.
Yttertaket ska vara i gott skick. Kontrollera detta på sommaren: Trasiga takpannor eller sprickor syns lättast från utifrån. Skorstenens plåthuv ska sitta fast. 
Mät gärna luftfuktigheten då och då. Antingen kan du kontakta en expert eller köpa en mätare, som säljs i många byggbutiker.
Skador som uppkommer genom luftläckage från bostadsdelen utvecklas långsamt men upptäcks de tidigt brukar det räcka med att förbättra ventilationen i bostaden och täta vindsbjälklaget upp mot vinden.
Åtgärder vid skada:
Om fukten beror på läckage eller dålig dränering, ska naturligtvis detta åtgärdas.
Ofta behövs en sanering av området som angripits.
Att mögelsanera innebär inte bara att ta bort möglet utan också att ta bort Orsaken till att möglet ens finns där från början, så att inte möglet kommer tillbaka.
Det kan se ut på följande sätt:
Sanering.
Marktäckning, för att skydda mot fukt från marken. (krypgrund)
Installation av avfuktare.
Utbyte av träkonstruktioner vid röta.
Tätning av läckage.
Observera att ökad ventilation på vinden oftast inte är en lösning på problemet; det kan snarare förvärra skadorna.
Om det förekommer mikrobiell påväxt i bostaden bör man göra en professionell mögelsanering, mögel försvinner inte genom att bara ”skrubba bort” det utan man måste komma in på djupet där mycelet finns och med AMP-91 dödar vi från ”roten”.
Genom att åtgärda möglet i tid undviker man att möglet sprids in i isoleringen eller upp i väggarna.
Så kontrollera ditt hus då och då för att hitta orsaken till att fukten finns.
 
Att välja rätt Avfuktare:
Vindsavfuktare.
Temperaturen uppe på vinden faller ofta under nollan på vintern och då behöver man en avfuktare som klarar av det kalla och fuktiga klimatet.
Sorptionsavfuktare och krypgrundsavfuktare klarar båda av avfuktning i kallare utrymmen.
Vi hjälper dig att välja rätt avfuktare.
En avfuktares ”jobb” är att låta vattenångan ledas ut genom en ventil ut från vinden medan torrluften från avfuktaren ska ledas tillbaka till vinden, med fördel så långt från vindsavfuktaren det går. 
Krypgrundsavfuktning.
I de flesta fall är en krypgrundsavfuktare en bra lösning för att komma till rätta med fuktproblem i krypgrunden. 
Eftersom varje krypgrund har olika förutsättningar är det viktigt att välja en avfuktare som passar just din krypgrundsutformning och storlek för att få en så energieffektiv lösning som möjligt.
Vi samarbetar med Sveriges ledande leverantör av avfuktare och hjälper dig vid valet av avfuktare.
Att tänka på inför installation av avfuktare:
- Energiförbrukning – ta reda på avfuktarens effektivitet.
- Ljudnivå – välj en tystgående modell där varvtal regleras av aktuell fuktnivå.
- Garanti – vad ryms inom garantin och hur länge?
- Underhåll och kontroll – anlita en leverantör som erbjuder serviceavtal.
När man ska installera en avfuktare så gäller det att göra rätt man installerar avfuktaren, resultatet och energiförbrukningen kan annars påverkas negativt.
Ibland krävs byggnadstekniska åtgärder och är ofta en del i den totala installationen. Det kan handla om att 
täta grundmuren, 
rensa grunden från organiskt material, 
täcka mark med avdunstningsskydd och att 
stänga ventiler. 
Det är viktigt att avfuktaren och rörsystemet placeras så  att hela krypgrunden avfuktas.
För att kunna sanera mögel på rätt sätt krävs professionell kunskap och erfarenhet inom avfuktning och mögel.
Vi är specialister på både fuktutredningar och mögelsanering samt att förebygga mögelproblem.
Vi gör all sanering innan vi installerar avfuktare. Förutom att ta bort möglet ser vi till att även åtgärda orsaken, för att undvika risken att mögel- eller fuktproblemen återuppstår igen