?>

Krypgrund kallar man normalt en riskkonstruktion. Under vinterhalvåret kyls marken kring krypgrunden ner och under sommaren förs det in varmluft i grunden och risk för kondensbildning är stor när den varma luften kyls ner.

Kondensbildningen är det huvudsakliga problemet med krypgrund då det orsakar mögel och annan tillväxt. Det går att förebygga eller åtgärda problem i krypgrunden genom att minimera risken för att utrymmet skall bli fuktigt. Då de flesta hus som står på marken har denna grund är det ett vanligt problem för husägare och går att lösa på ett tryggt hållbart sätt. TrygghetsVakten Krypgrund är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund eller torpargrund inte får fuktrelaterade problem såsom mögel, röta och dålig lukt. Med hjälp av en sorptionsavfuktare och åldersbestämd plast undviker vi kondens och illa luktande luft.
Här kan du se en video där dom pratar lite om krypgrund: Kolla videon här.

Avfuktare:

En avfuktares ”jobb” är att låta vattenångan ledas ut genom en ventil ut från vinden medan torrluften från avfuktaren ska ledas tillbaka till vinden, med fördel så långt från vindsavfuktaren det går.
Det finns olika avfuktare och vi på Avfuktningsgruppen använder oss av Trygghetsvakten och Munters maskiner.
Vi hjälper dig att välja rätt avfuktare.

Eftersom temperaturen uppe på vinden ofta faller under nollan på vintern behöver man en avfuktare som klarar av det kalla och fuktiga klimatet.
Sorptionsavfuktare och krypgrundsavfuktare klarar båda av avfuktning i kallare utrymmen.
Krypgrundsavfuktning
Att göra en krypgrundsbesiktning är att rekommendera för att säkerställa att du vidtar rätt åtgärd för din krypgrund.
I de flesta fall är en krypgrundsavfuktare en bra lösning för att komma till rätta med fuktproblem i krypgrunden.
Eftersom varje krypgrund har olika förutsättningar är det viktigt att välja en avfuktare som passar just din krypgrundsutformning och storlek för att få en så energieffektiv lösning som möjligt.

Att tänka på inför installation av avfuktare:
Energiförbrukning – ta reda på avfuktarens effektivitet.
Ljudnivå – välj en tystgående modell där varvtal regleras av aktuell fuktnivå.
Garanti – vad ryms inom garantin och hur länge?
Underhåll och kontroll – anlita en leverantör som erbjuder serviceavtal.

När man ska installera en avfuktare så gäller det att göra rätt man installerar avfuktaren, resultatet och energiförbrukningen kan annars påverkas negativt.
Ibland krävs byggnadstekniska åtgärder och är ofta en del i den totala installationen. Det kan handla om att täta grunden, rensa grunden från organiskt material, täcka mark med avdunstningsskydd och stänga ventiler.
Det är viktigt att avfuktaren och rörsystemet placeras så att hela krypgrunden avfuktas

Förebyggande åtgärder -Så upptäcker du ev. skador:

Kontrollera ditt hus då och då för att i tid upptäcka ev skador för att motverka mikrobiell påväxt.
Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar eller om träet har mögelpåväxt.
Om det finns vattenläckage från utsidan kan det snabbt utveckla skador.

För att minska fuktbelastningen på huset finns vissa saker man kan tänka på:

Det är viktigt att avleda regnvatten från huset, att inte plantera växter intill huset, och se till att marken lutar från huset så att vatten inte kan samlas mot sockeln.
Hus som ligger högt ovan mark är att rekommendera framför hus som är lågt placerade då man lättare kan få problem med fukt.
Om fukten beror på läckage eller dålig dränering, ska naturligtvis detta åtgärdas.
Täta läckage. Så som vindluckan, fönster och tak.
Rör som går genom vinden och taket ska vara täta och isolerade.
Rör ska inte slutar på vinden. Då släpper de ut fukt som sannolikt kommer att ge skador.
Se till att isolering en ser bra ut. Om du ser missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.
Takbeklädnaden ska vara hel.
Se till at det är tätt runt skorstenen.
Golvet ska inte vara fuktigt.
Yttertaket ska vara i gott skick. Kontrollera detta på sommaren: Trasiga takpannor eller sprickor syns lättast från utifrån. Skorstenens plåthuv ska sitta fast.
Mät gärna luftfuktigheten då och då. Antingen kan du kontakta en expert eller köpa en mätare, som säljs i många byggbutiker.
Skador som uppkommer genom luftläckage från bostadsdelen utvecklas långsamt men upptäcks de tidigt brukar det räcka med att förbättra ventilationen i bostaden och täta vindsbjälklaget upp mot vinden.